اطلاعات پروژه

کارگاه شرکت آسمانه سازه

سوله های ساخته شده در این شرکت نسل جدیدی از سازه های فضایی خرپایی هستند

که متناسب با نیاز مشتری با هر دهانه ای و بدون استفاده از ستون در وسط و باقابلیت

نصب جرثقیل  های با ظرفیت بالا ساخته می شوند.این سوله ها نسبت به تمامی سوله های

موجود، قیمت پایین تری دارند که هزینه های اولیه مشتری را تا حد زیادی کاهش می دهند.

امروزه در تمامی کشور های پیشرفته این نوع سوله ها جایگزین انواع دیگر شده اند.