اطلاعات پروژه

خصوصیات ظاهری سوله

قاب ها در سوله های خرپایی کاملا متفاوت بوده و عمدتا شیبدارند و ابعاد دهانه سوله بزرگتر از سایر سازه ها می باشد .