قیمت سوله

قیمت سوله

ما  در این صفحه قیمت چند سوله با دهانه های مشخص را قرار دادیم، اگر ابعاد سوله مورد نظر شما در اینجا قرار ندارد با شماره ۰۹۱۳۳۹۲۱۶۷۷ تماس بگیرید و یا فرم استعلام قیمت را که در زیر همین صفحه قرار دارد را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

متراژ دهانهتعداد ستون وسطارتفاع تاجقیمت هر مترمربع
سوله با دهانه ۱۵ متر۰۸ متر۱۸۰ هزار تومان
سوله با دهانه ۲۰ متر۰۸ متر۲۰۰ هزار تومان
سوله با دهانه ۲۵ متر۰۸ متر۲۲۰ هزار تومان
سوله با دهانه ۳۰ متر۰۸ متر۲۴۰ هزار تومان
سوله با دهانه ۴۰ متر۰۸ متر۲۸۰ هزار تومان
سوله با دهانه ۵۰ متر۰۸ متر۳۲۰ هزار تومان
سوله با دهانه ۶۰ متر۰۸ متر۳۵۰ هزار تومان
سوله با دهانه ۷۰ متر۰۸ متر۳۸۰ هزار تومان
سوله با دهانه ۸۰ متر۰۸ متر۴۰۰ هزار تومان
سوله با دهانه ۹۰ متر۰۸ متر۴۴۰ هزار تومان
سوله با دهانه ۱۰۰ متر۰۸ متر۴۷۰ هزار تومان

ارسال درخواست استعلام قیمت

نیاز به جرثقیل بلهخیر